Ważne miejsca w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania,

– Wydział Urbanistyki i Architektury,
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 337, III piętro,
tel. 61 878-55-24, fax 61 878-55-28,
ua@um.poznan.pl

– Miejski Konserwator Zabytków
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 360 , III piętro
tel. 61 878-54-52, fax 61 878-54-51,
mkz@um.poznan.pl

– Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań,
tel. 61 878-40-53, fax 61 878-40-55,
wos@um.poznan.pl

– Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, dyr. Andrzej Krygier
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań,
centrala – 61 827-15-00, fax 61 823-02-01,
geopoz@geopoz.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
http://www.powiat.poznan.pl
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
centrala 61 841-05-00 , fax 61848-05-56

– Wojewódzki Konserwator Zabytków,
ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań
tel. 61 852-80-02/3 , wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu,
http://www.poznan.sr.gov.pl
ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań , parter , pokój 20 te. 61647-35-35 , fax 61647-35-44

Wojewódzki Sąd Administracyjny,
http://www.wsa.poznan.pl
ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań,
Wydział Informacji Sądowej,
tel. 61 856-66-700, fax 61 856-66-710

Izba Notarialna w Poznaniu,
http://www.rejent.poznan.pl
ul. Piękna 41, 60-589 Poznań,
tel. 61 848-08-13
(na stronie znajduje się wykaz kancelarii notarialnych zrzeszonych w Izbie)
izba@rejent.poznan.pl

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Poznaniu,
www.poznan.sarp.org.pl
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
tel/fax 61 852-00-20
poznan@sarp.org.pl

Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami,
http://www.wspon.pl
ul. Grobla 1, 61-858 Poznań,
tel/fax 61 853-14-34
wspon@wspon.pl

Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości,
http://www.psp.net.pl
ul. Ratajczaka 21/22, 61-814 Poznań,
tel/fax 061 851-64-26, tel. 061 855-05-90
psp@psp.net.pl

Wielkopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości,
http://www.wszn.com.pl
ul. Kosynierska 10A , 60-241 Poznań
tel/fax 61 835-16-53

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego,
http://www.srmww.pl
ul. Gronowa 20, pok. 310 , 61-655 Poznań,
tel. 61 820-89-51, fax 61 82-08-951
srmww@neostrada.pl